207232 Bibliografie sborníku Hospodáské djinyEconomic History 2002 msto a mstská spolenost v procesu modernizace. Encyclopedia 2 Abteile Material, der Mythos vom Wohlleben, hrsg. Toni, zmny ve vlastnictví tkého prmyslu…